АСЦИИ претварач текста у хексадецимални код

Унесите АСЦИИ / Уницоде текстуални низ и притисните дугме Претвори :

Фејсбук Твиттер ВхатсАпп Емаил

Како претворити текст у хексадецимални

Претвори текст у хексадецимални АСЦИИ код:

 1. Добијте карактер
 2. Набавите децимални код карактера из АСЦИИ табеле
 3. Претвори децимални у хексбајтни бајт
 4. Наставите са следећим ликом

Пример

Претворите текст „Садња стабала“ у хексадецимални АСЦИИ код:

Решење:

Користите АСЦИИ табелу да бисте добили АСЦИИ код из карактера.

„П“ = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

„л“ = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6Ц 16

„а“ = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

За све текстуалне знакове требали бисте добити хексадецималне бајтове:

"50 6Ц 61 6Е 74 20 74 72 65 65 73"

Како претворити АСЦИИ текст у хексадецимални?

 1. Добијте карактер
 2. Преузмите АСЦИИ код карактера из АСЦИИ табеле
 3. Претвори децимални у хексбајтни бајт
 4. Наставите са следећим ликом

Како се користи АСЦИИ претварач текста у хексадецимални?

 1. Налепите текст у оквир за текст за унос.
 2. Изаберите тип кодирања знакова.
 3. Изаберите низа излазних граничника.
 4. Притисните дугме Претвори.

Како претворити енглески у хек код?

 1. Узми енглеско писмо
 2. Преузмите АСЦИИ код енглеског слова из АСЦИИ табеле
 3. Претвори децимални у хексбајтни бајт
 4. Наставите са следећим енглеским писмом

Како претворити знак 'А' у хексадецимални?

Користите АСЦИИ табелу:
'А' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Како претворити знак '0' у хексадецимални?

Користите АСЦИИ табелу:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

АСЦИИ текст у хек, бинарна табела претворбе

АСЦИИ
карактер
Хексадецимални Бинарно
НУЛ 00 00000000
СОХ 01 00000001
СТКС 02 00000010
ЕТКС 03 00000011
ЕОТ 04 00000100
ЕНК 05 00000101
АЦК 06 00000110
БЕЛ 07 00000111
БС 08 00001000
ХТ 09 00001001
ЛФ 00001010
ВТ 00001011
ФФ 00001100
ЦР 00001101
СО 00001110
СИ 00001111
ДЛЕ 10 00010000
ДЦ1 11 00010001
ДЦ2 12 00010010
ДЦ3 13 00010011
ДЦ4 14 00010100
НАК 15 00010101
СИН 16 00010110
ЕТБ 17 00010111
МОЖЕ 18 00011000
ЕМ 19 00011001
СУБ 00011010
ЕСЦ 00011011
ФС 00011100
ГС 00011101
РС 00011110
САД 00011111
Свемир 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 00101010
+ 00101011
, 00101100
- 00101101
. 00101110
/ 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 00111010
; 00111011
< 00111100
= 00111101
> 00111110
? 00111111
@ 40 01000000
А 41 01000001
Б 42 01000010
Ц 43 01000011
Д 44 01000100
Е 45 01000101
Ф 46 01000110
Г 47 01000111
Х 48 01001000
И 49 01001001
Ј 01001010
К 01001011
Л 01001100
М 01001101
Н 01001110
О 01001111
П 50 01010000
К 51 01010001
Р 52 01010010
С 53 01010011
Т 54 01010100
У 55 01010101
В 56 01010110
В 57 01010111
Кс 58 01011000
И 59 01011001
З 01011010
[ 01011011
\ 01011100
] 01011101
^ 01011110
_ 01011111
` 60 01100000
а 61 01100001
б 62 01100010
ц 63 01100011
д 64 01100100
е 65 01100101
ф 66 01100110
г 67 01100111
х 68 01101000
и 69 01101001
ј 01101010
к 01101011
л 01101100
м 01101101
н 01101110
о 01101111
п 70 01110000
к 71 01110001
р 72 01110010
с 73 01110011
т 74 01110100
у 75 01110101
в 76 01110110
в 77 01110111
к 78 01111000
и 79 01111001
з 01111010
{ 01111011
|. | 01111100
} 01111101
~ 01111110
ДЕЛ 01111111

 

Хек у АСЦИИ претварач ►

 


Такође видети

Напишите како побољшати ову страницу

БРОЈ КОНВЕРЗИЈЕ
БРЗЕ ТАБЛИЦЕ