Индуктор

Индуктор је електрична компонента која складишти енергију у магнетном пољу.

Индуктив је направљен од калема проводне жице.

У шемама електричних кола индуктор означен словом Л.

Индуктивитет се мери у јединицама Хенри [Л].

Индуктор смањује струју у круговима наизменичне струје и кратки спој у једносмерним круговима.

Слика индуктора

Симболи индуктора

Индуктор
Индуктор гвозденог језгра
Променљиви индуктор

Индуктори у низу

За неколико индуктивних индуктора укупна еквивалентна индуктивност је:

Л Укупно = Л 1 + Л 2 + Л 3 + ...

Индуктори паралелно

За неколико паралелних пригушница укупна еквивалентна индуктивност је:

\ фрац {1} {Л_ {Укупно}} = \ фрац {1} {Л_ {1}} + \ фрац {1} {Л_ {2}} + \ фрац {1} {Л_ {3}} + .. .

Напон индуктора

в_Л (т) = Л \ фрац {ди_Л (т)} {дт}

Струја индуктора

и_Л (т) = и_Л (0) + \ фрац {1} {Л} \ инт_ {0} ^ {т} в_Л (\ тау) д \ тау

Енергија индуктора

Е_Л = \ фрац {1} {2} ЛИ ^ 2

Кругови наизменичне струје

Реактивност индуктора

Кс Л = ωЛ

Импеданса индуктора

Картезијански облик:

З Л = јКс Л = јωЛ

Поларни облик:

З Л = Кс Л ∠90º

 


Такође видети:

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
БРЗЕ ТАБЛИЦЕ