Diodsymboler

Diodschematiska symboler för elektronisk krets - Diod, LED, Zener-diod, Schottky-diod, fotodiod, ...

Vänster - anod, höger - katod.

Symbol namn Beskrivning
diod symbol Diod Dioden tillåter endast strömflöde i en riktning (från vänster till höger).
zenerdiod Zener-diod Tillåter strömflöde i en riktning, men kan också strömma i omvänd riktning när det är över spänningen
schottky diod symbol Schottky-diod Schottky-dioden är en diod med lågt spänningsfall
varicap-diodsymbol Varactor / Varicap-diod Variabel kapacitansdiod
tunnel diod symbol Tunneldiod  
ledde symbol Ljusdiod (LED) LED avger ljus när ström flyter igenom
fotodiod symbol Fotodiod Fotodiod tillåter strömflöde vid exponering för ljus

 

Transistorsymboler ►

 


Se även

Facebook Twitter WhatsApp E-post

Skriv hur du kan förbättra den här sidan

ELEKTRISKA SYMBOLER
SNABBBORD