ஆற்றல் செலவு கால்குலேட்டர்

மின் ஆற்றல் செலவு கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு கணக்கிடுவது.

நாட்டினை தேர்வுசெய்:  
வழக்கமான சாதனம்:
மின் நுகர்வு:
ஒரு நாளைக்கு பயன்படும் நேரம்: h / day
ஒரு நாளைக்கு நுகரப்படும் ஆற்றல்: kWh / day
1 கிலோவாட்-மணிநேர (கிலோவாட்) செலவு:
 
ஒரு நாளைக்கு ஆற்றல் செலவு:  
மாதத்திற்கு ஆற்றல் செலவு:  
வருடத்திற்கு ஆற்றல் செலவு:  

ஆற்றல் செலவு கணக்கீடு

ஆற்றல் நுகர்வு கணக்கீடு

ஒரு நாளைக்கு கிலோவாட்-மணிநேரத்தில் (kWh) ஆற்றல் E என்பது வாட்ஸில் உள்ள சக்தி P க்கு சமம் (W) ஒரு நாளைக்கு பயன்பாட்டு நேரங்களின் எண்ணிக்கை t ஒரு கிலோவாட்டிற்கு 1000 வாட்களால் வகுக்கப்படுகிறது:

E (kWh / day) = P (W) × t (h / day) / 1000 (W / kW)

ஆற்றல் செலவு கணக்கீடு

டாலர்களில் ஒரு நாளைக்கு ஆற்றல் செலவு ஒரு நாளைக்கு kWh இல் ஆற்றல் நுகர்வு E க்கு சமம். 1 kWh சென்ட் / kWh இன் ஆற்றல் செலவு டாலருக்கு 100 காசுகளால் வகுக்கப்படுகிறது:

செலவு ($ / நாள்) = E (kWh / day) × செலவு (cent / kWh) / 100 (cent / $)மேலும் காண்க

Advertising

மின் கால்குலேட்டர்கள்
விரைவான அட்டவணைகள்