ஜூல்ஸ் டு வாட்ஸ் கால்குலேட்டர்

ஜூல்ஸ் (ஜே) முதல் வாட்ஸ் (டபிள்யூ) கால்குலேட்டர்.

ஜூல்களில் ஆற்றலை உள்ளிடவும், கால அவகாசத்தை விநாடிகளில் உள்ளிட்டு கணக்கிடு பொத்தானை அழுத்தவும்:

ஜூல்களில் ஆற்றலை உள்ளிடுக: ஜெ
வினாடிகளில் நேரத்தை உள்ளிடவும்: கள்
   
வாட்களில் சக்தி முடிவு:

வாட்ஸ் டு ஜூல்ஸ் கால்குலேட்டர்

ஜூல்ஸ் டு வாட்ஸ் கணக்கீடு

வாட்களில் (W) உள்ள சக்தி P என்பது ஜூல்ஸில் (J) உள்ள ஆற்றல் E க்கு சமம், இது விநாடிகளில் (களில்) காலத்தால் வகுக்கப்படுகிறது:

பி (வ) = (ஜே) / டி (கள்)

 


மேலும் காண்க

Advertising

மின் கால்குலேட்டர்கள்
விரைவான அட்டவணைகள்