பார் வரைபட தயாரிப்பாளர்


வரைபட தலைப்பு:
கிடைமட்ட அச்சு லேபிள்:
செங்குத்து அச்சு லேபிள்:
கிடைமட்ட தரவு வகை:
தரவு லேபிள்கள்:
பார்களின் எண்ணிக்கை:
பார் 1 தரவு மதிப்புகள்:
கிடைமட்ட பார்கள்:
  வரை பெரிதாக்கு பெரிதாக்க சேமி நகல் அச்சு அழி
  1. தரவு லேபிள்களில் இடத்திற்கான '_' என்ற அடிக்கோடிட்டைப் பயன்படுத்தவும்: 'name_1' 'பெயர் 1' ஆக பார்க்கப்படும்.
  2. தரவு லேபிள்களில் 1 அடிக்கோடிட்டுக்கு '__' அடிக்கோடிட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும்: 'name__1' 'name_1' ஆகக் கருதப்படும்

 


மேலும் காண்க

ஆன்லைன் கருவிகள்
விரைவான அட்டவணைகள்