ఓం ()

ఓం (గుర్తు Ω) అనేది ప్రతిఘటన యొక్క విద్యుత్ యూనిట్.

ఓహ్మ్ యూనిట్కు జార్జ్ సైమన్ ఓమ్ పేరు పెట్టారు.

1 Ω = 1V / 1A = 1J 1s / 1C 2

ఓం యొక్క నిరోధక విలువల పట్టిక

పేరు చిహ్నం మార్పిడి ఉదాహరణ
మిల్లీ-ఓం 1mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10mΩ
ఓం Ω

-

R 1 = 10Ω
కిలో-ఓం 1kΩ = 10 3 Ω R 2 = 2kΩ
మెగా-ఓం 1MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5MΩ

ఓహ్మీటర్

ఓహ్మీటర్ అనేది ప్రతిఘటనను కొలిచే కొలత పరికరం.

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రిసిటీ & ఎలెక్ట్రానిక్స్ యూనిట్లు
రాపిడ్ టేబుల్స్