วิธีคำนวณดอกเบี้ยสูตรง่ายๆ

สูตรคำนวณดอกเบี้ยง่ายๆ

จำนวนดอกเบี้ยอย่างง่ายจะเท่ากับจำนวนเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยรายปีหารด้วยจำนวนงวดต่อปี m คูณจำนวนงวด n:

จำนวนดอกเบี้ยอย่างง่าย = จำนวนเงินต้น × ( อัตรา / ม. ) × n

ตัวอย่าง

คำนวณจำนวนดอกเบี้ยง่ายๆของจำนวนเงินต้น 5,000 ดอลลาร์อัตราดอกเบี้ยต่อปี 6% และเวลา 18 เดือน

วิธีการแก้:

จำนวนเงินต้น = 5,000 เหรียญ

อัตรา = 6%

m = 12 เดือน / ปี

n = 18 เดือน

จำนวนดอกเบี้ยง่ายๆ = $ 5,000 × (6% / 12 เดือน / ปี) × 18 เดือน

    = 5,000 เหรียญ× (0.06 / 12 เดือน / ปี) × 18 เดือน

   = 450 เหรียญ

 

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยง่าย ๆ ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

การคำนวณทางการเงิน
ตารางอย่างรวดเร็ว