การกระจายความน่าจะเป็น

ในความน่าจะเป็นและสถิติการกระจายเป็นลักษณะของตัวแปรสุ่มอธิบายความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในแต่ละค่า

การแจกแจงแต่ละรายการมีฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นและฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น

แม้ว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นจะมีจำนวนไม่แน่นอน แต่ก็มีการแจกแจงทั่วไปหลายแบบที่ใช้อยู่

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม

การแจกแจงความน่าจะเป็นอธิบายโดยฟังก์ชันการแจกแจงสะสม F (x)

ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม X ที่จะได้รับค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x:

F ( x ) = P ( Xx )

การกระจายอย่างต่อเนื่อง

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม F (x) คำนวณโดยการรวมฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น f (u) ของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง X

การกระจายแบบไม่ต่อเนื่อง

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม F (x) คำนวณโดยผลรวมของฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น P (u) ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง X

ตารางการแจกแจงแบบต่อเนื่อง

การแจกแจงแบบต่อเนื่องคือการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

ตัวอย่างการแจกแจงแบบต่อเนื่อง

...

ตารางการแจกแจงแบบต่อเนื่อง

ชื่อการจัดจำหน่าย สัญลักษณ์การกระจาย ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (pdf) ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
   

f X ( x )

μ = E ( X )

σ 2 = Var ( X )

ปกติ / เกาส์เซียน

X ~ N (μ, σ 2 )

\ frac {1} {\ sigma \ sqrt {2 \ pi}} e ^ {- \ frac {(x- \ mu) ^ 2} {2 \ sigma ^ 2}} μ σ 2
เครื่องแบบ

X ~ U ( , )

\ start {Bmatrix} \ frac {1} {ba} &, a \ leq x \ leq b \\ & \\ 0 & มิฉะนั้น \ end {matrix} \ frac {(ba) ^ 2} {12}
เอกซ์โปเนนเชียล X ~ exp (λ) \ start {Bmatrix} \ lambda e ^ {- \ lambda x} & x \ geq 0 \\ 0 & x <0 \ end {matrix} \ frac {1} {\ lambda} \ frac {1} {\ lambda ^ 2}
แกมมา X ~ แกมมา ( c , λ) \ frac {\ lambda ^ cx ^ {c-1} e ^ {- \ lambda x}} {\ Gamma (c)}

x / 0, c / 0, λ/ 0

\ frac {c} {\ lambda} \ frac {c} {\ lambda ^ 2}
ไคสแควร์

X ~ χ 2 ( k )

\ frac {x ^ {k / 2-1} จ ^ {- x / 2}} {2 ^ {k / 2} \ Gamma (k / 2)}

k

2 k

วิสฮาร์ท        
F

X ~ F ( k 1 , k 2 )

     
เบต้า        
ไวบุล        
เข้าสู่ระบบปกติ

X ~ LN (μ, σ 2 )

     
เรย์ลี        
Cauchy        
ไดริชเล็ต        
Laplace        
เลวี่        
ข้าว        
นักศึกษาม        

ตารางการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง

การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องคือการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

ตัวอย่างการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง

...

ตารางการแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่อง

ชื่อการจัดจำหน่าย สัญลักษณ์การกระจาย ฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น (pmf) ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
    f x ( k ) = P ( X = k )

k = 0,1,2, ...

E ( x ) Var ( x )
ทวินาม

X ~ ถัง ( n , p )

\ binom {n} {k} p ^ {k} (1-p) ^ {nk}

np

np (1- พี )

ปัวซอง

X ~ ปัวซอง (λ)

λ≥ 0

λ

λ

เครื่องแบบ

X ~ U ( ก, ข )

\ start {Bmatrix} \ frac {1} {b-a + 1} &, a \ leq k \ leq b \\ & \\ 0 & มิฉะนั้น \ end {matrix} \ frac {a + b} {2} \ frac {(b-a + 1) ^ {2} -1} {12}
เรขาคณิต

X ~ Geom ( p )

พี (1-p) ^ {k}

\ frac {1-p} {p}

\ frac {1-p} {p ^ 2}

ไฮเปอร์เรขาคณิต

X ~ HG ( N , K , n )

N = 0,1,2, ...

K = 0,1, .. , N

n = 0,1, ... , N

\ frac {nK} {N} \ frac {nK (NK) (Nn)} {N ^ 2 (N-1)}
เบอร์นูลลี

X ~ เบิร์น ( p )

\ start {Bmatrix} (1-p) &, k = 0 \\ p &, k = 1 \\ 0 & มิฉะนั้น \ end {matrix}

p

p (1- หน้า )

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ความน่าจะเป็นและสถิติ
ตารางอย่างรวดเร็ว