เครื่องสร้างกราฟแท่ง


ชื่อกราฟ:
ป้ายแกนแนวนอน:
ป้ายแกนแนวตั้ง:
ประเภทข้อมูลแนวนอน:
ป้ายกำกับข้อมูล:
จำนวนบาร์:
ค่าข้อมูล Bar1:
แถบแนวนอน:
  วาด ซูมออก ขยายเข้า บันทึก สำเนา พิมพ์ ลบ
  1. ใช้ขีดเส้นใต้ "_" สำหรับช่องว่างในป้ายกำกับข้อมูล: "name_1" จะถูกมองว่าเป็น "ชื่อ 1"
  2. ใช้ 2 ขีดเส้นใต้ "__" สำหรับ 1 ขีดเส้นใต้ในป้ายกำกับข้อมูล: "name__1" จะถูกมองว่า "name_1"

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องมือออนไลน์
ตารางอย่างรวดเร็ว