เครื่องทำแผนภูมิวงกลม


ป้อนชื่อ:
ป้อนป้ายกำกับข้อมูล:
ป้อนค่าข้อมูล:
เลือกข้อความสไลซ์:
ตั้งค่าแผนภูมิ 3 มิติ:
  วาด ซูมออก ขยายเข้า บันทึก สำเนา พิมพ์ ลบ
  1. ใช้ขีดเส้นใต้ "_" สำหรับช่องว่างในป้ายกำกับข้อมูล: "name_1" จะถูกมองว่าเป็น "ชื่อ 1"
  2. ใช้ 2 ขีดเส้นใต้ "__" สำหรับ 1 ขีดเส้นใต้ในป้ายกำกับข้อมูล: "name__1" จะถูกมองว่า "name_1"

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

เครื่องมือออนไลน์
ตารางอย่างรวดเร็ว