Ağırlıklı Ortalama Hesaplayıcı

Ağırlıklı ortalama hesaplayıcı ve hesaplama. Ağırlıklı ortalama hesap makinesi.

Ağırlık Numara
Ağırlıklı ortalama:
Toplam ağırlık:
Hesaplama:

Ortalama hesaplayıcı ►

Ağırlıklı ortalama hesaplama

Ağırlıklı ortalama ( x ), ağırlık (w i ) çarpı veri sayısı (x i ) çarpı ağırlıkların toplamına bölünen çarpım toplamına eşittir :

ağırlıklı ortalama

Misal

70,70,80,80,80,90 sınıf notlarının ağırlıklı ortalamasını bulun (eşit ağırlıkta):

Tüm sınıfların ağırlıkları eşit olduğundan, bu notları basit ortalamayla hesaplayabiliriz veya her bir sınıfın kaç kez göründüğünü hesaplayıp ağırlıklı ortalamayı kullanabiliriz.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78.33333

 

Ortalama hesaplayıcı ►

 


Ayrıca bakınız

Advertising

MATEMATİK HESAPLAYICILAR
HIZLI TABLOLAR