Linux'ta tam yol adı ile ls

Linux terminalinin komut kabuğunda tam yol / mutlak yol adını göstermek için dosya ve dizinlerin nasıl listeleneceği.

 

Ls ile mutlak dizin adı elde etmek için terminalin komut kabuğuna girin:

$ ls -d $PWD/*

Misal

mutlak dizin adı ile ls:

$ ls -d $PWD/*
/home/user/Desktop   /home/user/Music    /home/user/Templates
/home/user/Documents /home/user/Pictures /home/user/todo.txt
/home/user/Downloads /home/user/Public   /home/user/Videos
$

 

Uzun listeleme biçimi (-l) mutlak dizin adı (-d) ile ls:

$ ls -ld $PWD/*
total 4
drwxr-xr-x 2 user user  80 2011-08-17 16:52 /home/user/Desktop
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Documents
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Downloads
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Music
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 /home/user/Pictures
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Public
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Templates
-rw-r--r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 /home/user/todo.txt
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 /home/user/Videos
$

 

 


Ayrıca bakınız

Advertising

LS COMMAND
HIZLI TABLOLAR