Як перетворити вольт в електрон-вольт

Як перетворити електричну напругу у вольтах (В) в енергію в електрон-вольтах (еВ).

Ви можете розрахувати електрон-вольт за вольтами та елементарним зарядом або кулонами, але ви не можете перетворити вольт в електрон-вольт, оскільки вольт та електрон-вольт одиниці представляють різні величини.

Розрахунок вольт до еВ з елементарним зарядом

Енергія E в електрон-вольтах (еВ) дорівнює напрузі V у вольтах (V), помноженому на електричний заряд Q в елементарному заряді або протон / електронний заряд (e):

E (еВ) = V (V) × Q (е)

Елементарний заряд - це електричний заряд 1 електрона із символом е.

Отже

електронвольта = вольт × елементарний заряд

або

еВ = V × е

Приклад

Яка енергія в електрон-вольтах споживається в електричному ланцюзі з напругою живлення 20 вольт і витратою заряду 40 електронних зарядів?

E = 20V × 40e = 800eV

Розрахунок вольт до еВ з кулонами

Енергія E в електрон-вольтах (еВ) дорівнює напрузі V у вольтах (V), помноженому на електричний заряд Q в кулонах (C), поділений на 1,602176565 × 10 -19 :

E (еВ) = V (V) × Q (C) / 1,602176565 × 10 -19

Отже

електронвольта = вольт × кулон / 1,602176565 × 10 -19

або

еВ = V × C / 1,602176565 × 10 -19

Приклад

Яка енергія в електрон-вольтах споживається в електричному ланцюзі з напругою живлення 20 вольт і витратою заряду 2 кулони?

E = 20В × 2С / 1,602176565 × 10 -19 = 2,4966 × 10 20 еВ

 

Як перетворити еВ у вольт ►

 


Дивіться також

ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗРАХУНКИ
ШВИДКІ СТОЛИ