GPA калкулатор


Разбира се Клас Кредити /
Часове

Калкулатор на оценките ►

Краен GPA калкулатор

Краен калкулатор ►

GPA изчисление

Средният успех се изчислява като среднопретеглена оценка на оценките, когато броят на кредитите / часовете е теглото и числовата оценка се взема от таблицата на успеха.

Средният успех е равен на сумата от произведението на теглото на кредитните часове (w), умножено по степента (g):

GPA = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ... + w n × g n

Тежестта на кредитните часове (w i ) е равна на кредитните часове на класа, разделена на сумата от кредитните часове на всички класове:

w i = c i / ( c 1 + c 2 + c 3 + ... + c n )

GPA таблица

Клас GPA
A + 4.33
A 4.00
A- 3.67
B + 3.33
B 3.00
B- 2.67
C + 2.33
C 2.00
° С- 1.67
D + 1.33
D 1.00
Д- 0,67
F 0

GPA изчисление ►


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КАЛКУЛАТОРИ НА КЛАС
БЪРЗИ МАСИ