Как да изчисля оценката си

Изчисляване на оценката. Как да изчислите оценката си.

Претеглено изчисление на оценката

Претеглената оценка е равна на сумата от произведението на теглото (w) в проценти (%), умножено по степента (g):

Претеглена степен = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...

Когато теглото не е в проценти (часове или точки ...), трябва също да се раздели на сумата от теглата:

Претеглена степен = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Пример

3 точки Курс по математика с оценка 80%.

5 точки Курс по биология с оценка 90%.

2 точки Курс по история с оценка 72%.

Среднопретеглената оценка се изчислява по:

Претеглена оценка =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

= (3 × 80% + 5 × 90% + 2 × 72%) / (3 + 5 + 2) = 83,4%

 

Калкулатор на оценките ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КАЛКУЛАТОРИ НА КЛАС
БЪРЗИ МАСИ