Средно претеглен калкулатор

Средно претеглен калкулатор и изчисление. Средно претеглен калкулатор.

Тегло Брой
Претеглена средна стойност:
Общо тежести:
Изчисление:

Среден калкулатор ►

Средно претеглено изчисление

Среднопретеглената средна стойност ( x ) е равна на сумата от произведението на теглото (w i ), умножено по броя на данните (x i ), разделено на сумата от теглата:

среднопретеглена

Пример

Намерете средно претеглената оценка на класа (с еднакво тегло) 70,70,80,80,80,90:

Тъй като теглото на всички оценки е еднакво, можем да изчислим тези оценки с обикновена средна стойност или можем да посочим колко пъти всеки клас се появява и да използваме претеглена средна стойност.

2 × 70,3 × 80,1 × 90

x = (2 × 70 + 3 × 80 + 1 × 90) / (2 + 3 + 1) = 470/6 = 78.33333

 

Среден калкулатор ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

МАТЕМАТИЧНИ КАЛКУЛАТОРИ
БЪРЗИ МАСИ