Как да конвертирате калории в джаули

Как да преобразуваме енергията в калории (cal) в джаули (J).

Малки и големи калории

Малка калория (кал) е енергията, необходима за увеличаване на 1 грам вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голяма калория (Cal) е енергията, необходима за увеличаване на 1 kg вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голямата калория се нарича още хранителна калория и се използва като единица хранителна енергия.

Как да конвертирате от калории в джаули

Термохимични калории до джаули

1 изч та = 4.184 J

Енергията в джаули E (J) е равна на 4.184 пъти енергията в термохимичните калории E (кал) :

E (J) = 4,184 х E (изч ия )

Пример

Конвертиране 300 кал -ти до джаула.

E (J) = 4.184 × 300cal th = 1255.2 J

15 ° C калории в джаули

1 кал. 15 = 4,1855 Дж

Енергията в джаули E (J) е равна на 4,1855 пъти енергията в 15 ° C калории E (cal15) :

E (J) = 4,1855 × E (кал. 15 )

Пример

Преобразувайте 300 кал. 15 в джаули.

E (J) = 4,1855 × 300cal 15 = 1255,65 J

Големи / хранителни калории до джаули

1 Cal = 4.184 kJ = 4184 J

Енергията в джаули E (J) е равна на 4184 пъти енергията в големи / калории в храната E (Cal) :

E (J) = 4184 × E (Cal)

Пример

Преобразуване на 0,3 Cal в джаули.

E (J) = 4184 × 0,3 Cal = 1255,2 J

 

Калкулатор за преобразуване на калории в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ