Какво е ккал?

Какво е kcal единица?

kcal дефиниция

kcal е символът на килокалория.

Една килокалория е равна на 1000 калории.

Малки и големи калории

Малка калория (кал) е енергията, необходима за увеличаване на 1 грам вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голяма калория (Cal) е енергията, необходима за увеличаване на 1 kg вода с 1 ° C при налягане от 1 атмосфера.

Голямата калория се нарича още хранителна калория и се използва като единица хранителна енергия.

Има няколко определения за калории според температурата.

kcal преобразувания

преобразуване в kcal в кал

Една килокалория е равна на 1000 малки калории:

1 kcal = 1000 кал

Една килокалория е равна на 1 голяма / хранителна калория:

1 kcal = 1 кал

преобразуване на kcal в килоджаули

Има няколко определения за калории:

Термохимични / хранителни килокалории до килоджаули

1 kcal th = 4.184 kJ

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на 4.184 пъти енергията в термохимичните / хранителни килокалории E (kcal) :

E (kJ) = 4.184 × E (kcal-th)

Международни килокалории до килоджаули

1 kcal IT = 4,1868 kJ

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на 4.1868 пъти енергията в международните килокалории E (kcal-IT) :

E (kJ) = 4.1868 × E (kcal -IT )

15 ° C килокалории до килоджаули

1 kcal 15 = 4,1855 kJ

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на 4.1855 пъти енергията в 15 ° C килокалории E (kcal15) :

E (kJ) = 4,1855 × E (kcal 15 )

20 ° C килокалории до джаули

1 кал 20 = 4,182 kJ

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на 4.182 пъти енергията в 20 ° C килокалории E (kcal20) :

E (kJ) = 4.182 × E (kcal 20 )

 

kcal в kJ калкулатор за преобразуване ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ