Как да конвертирате килоджаули в джаули

Как да преобразуваме енергията в килоджаули (kJ) в джаули (J).

Как да конвертирате kJ в джаули

Един килоджаул е равен на 1000 джаула:

1kJ = 1000J

Енергията E в джаули (J) е равна на енергията в килоджаули (kJ) по 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

Пример

Преобразувайте 4kJ в джаули.

Енергията E в джаули (J) е равна на 4 килоджаула по 1000:

E (J) = 4kJ × 1000 = 4000J

 

калкулатор за преобразуване в kJ в джаули ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ