Как да конвертирате джаули в килоджоули

Как да преобразуваме енергията в джаули (J) в килоджаули (kJ).

Как да конвертирате джаули в kJ

Един килоджаул е равен на 1000 джаула:

1kJ = 1000J

Енергията E в килоджаули (kJ) е равна на енергията в джаули (J), разделена на 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

Пример

Преобразувайте 400J в килоджаули.

Енергията E в килоджаули (kJ) е равна на 400 джаула (J), разделена на 1000:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0,4 kJ

 

Калкулатор за преобразуване на джаули в kJ ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ