Математически символи

Математически символи и знаци се използват за описване на математически числа, изрази и операции.

Математически символи и определения

Основни математически символи + - × ÷ = () <>% ...
Символи на алгебра x ≜≈∑∏ e ...
Геометрични символи ∡∟º || Δ ...
Статистически символи P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Логически символи ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Задайте теоретични символи {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Символи за анализ и анализ εiy '∫ d / dx
Цифрови символи 01234567 ...
Символи на гръцката азбука αβγδεζηθ ...
Римски цифри XIVLCD

 

 

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

МАТЕМАТИЧНИ СИМВОЛИ
БЪРЗИ МАСИ