Calculadora de qualificació final


Calculeu la nota final de l’examen

%
%
%
%

Calculadora de qualificacions ►

Calculeu la nota final de l’examen amb diverses notes

Activat Nota actual (carta) Nota actual (%) Pes
  Qualificació objectiu (carta) Qualificació objectiu (%) Pesos totals
 
  Nota final de l’examen Nota final de l’examen Pes de l'examen final
 

Nota actual (%)
Nota final de l'examen
(%)
Qualificació de la classe (%)

Calculadora de qualificacions ►


Calculeu la nota total de la classe

%
%
%
%
Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Càlcul de qualificació final

Exemple 1

La nota actual és del 70% (o C-).

El pes de l’examen final és del 50%.

La qualificació obligatòria és del 80% (o B-).

Càlcul:

La nota final de l'examen és igual a la nota requerida, menys el 100% menys el pes de l'examen final (w) vegades la nota actual (g), dividit pel pes de l'examen final (w):

Nota final de l'examen =

= ( qualificació requerida - (100% - w ) × qualificació actual ) / w

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Per tant, la nota final de l’examen hauria de ser del 90% (o A-).

Exemple 2

Tasca 1: pes1 = 50%, grau1 = 16 de 20.

Tasca 2: pes2 = 30%, qualificació màxima = 30.

Tasca 3: pes 3 = 20%, qualificació màxima = 40.

Trobeu una nota mitjana a les tasques 2 i 3 necessàries per obtenir una nota de classe del 85%.

Càlcul:

Qualificació actual = Tasca 1 qualificació = qualificació1 / màxima qualificació1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Qualificació obligatòria = 85%

Pes de l'examen final = w = pes2 + pes3 = 30% + 20% = 50%

Nota final de l'examen =

= ( qualificació requerida - (100% - w ) × qualificació actual ) / w

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

Això vol dir que heu d'obtenir una nota mitjana del 90% a les tasques 2 i 3 per obtenir una nota del 85%.

Grau de la tasca 2 = 90% × qualificació màxima = 90% × 30 = 27

Tasca 3 grau = 90% × qualificació màxima = 90% × 40 = 36

 

Calculadora de qualificacions ►

 


Vegeu també

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CALCULADORS DE GRAU
TAULES RÀPIDES