Calculadora de qualificacions

Introduïu notes i pesos i premeu el botó Calcula :


# Grau (carta) Nota (%) Pes
Total:  
Cerqueu la nota addicional necessària per obtenir una nota mitjana de
%
(els pesos han de ser en%).

Calculadora de la nota final ►

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Càlcul de qualificació ponderada

La qualificació ponderada és igual a la suma del producte dels pesos (w) en percentatge (%) vegades la qualificació (g):

Grau ponderat = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...

Exemple

Curs de matemàtiques amb una nota de 80 i un pes del 30%.

Curs de biologia amb nota 90 i pes del 50%.

Curs d'història amb una nota de 72 i un pes del 20%.

La nota mitjana ponderada es calcula per:

Grau ponderat =

 = w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3

 = 30% × 80 + 50% × 90 + 20% × 72 = 83,4


Quan els pesos no estiguin en percentatge (hores o punts ...), també heu de dividir per la suma dels pesos:

Grau ponderat = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

Exemple

Curs de matemàtiques de 3 punts amb nota 80.

5 punts Curs de biologia amb nota 90.

2 punts Curs d’història amb la nota 72.

La nota mitjana ponderada es calcula per:

Grau ponderat =

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

 = (3 × 80 + 5 × 90 + 2 × 72) / (3 + 5 + 2) = 83,4

 

Calculadora de la nota final ►


Vegeu també

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CALCULADORS DE GRAU
TAULES RÀPIDES