Convertidor de codi ASCII de text a hexadecimal

Introduïu la cadena de text ASCII / Unicode i premeu el botó Converteix :

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Com convertir text a hexadecimal

Converteix text en codi ASCII hexadecimal:

 1. Aconsegueix caràcter
 2. Obteniu el codi decimal del caràcter de la taula ASCII
 3. Converteix decimal a octet hexadecimal
 4. Continueu amb el caràcter següent

Exemple

Convertiu el text "Plantar arbres" en codi ASCII hexadecimal:

Solució:

Utilitzeu la taula ASCII per obtenir el codi ASCII del caràcter.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Per a tots els caràcters de text, heu d'obtenir els bytes hexadecimals:

"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73"

Com es converteix text ASCII a hexadecimal?

 1. Aconsegueix caràcter
 2. Obteniu el codi de caràcter ASCII de la taula ASCII
 3. Converteix decimal a octet hexadecimal
 4. Continueu amb el caràcter següent

Com s'utilitza el convertidor de text a hexadecimal ASCII?

 1. Enganxa text al quadre de text d’entrada.
 2. Seleccioneu el tipus de codificació de caràcters.
 3. Seleccioneu la cadena delimitadora de sortida.
 4. Premeu el botó Converteix.

Com es converteix el codi anglès a hexadecimal?

 1. Obteniu una carta anglesa
 2. Obteniu el codi ASCII de la carta anglesa de la taula ASCII
 3. Converteix decimal a octet hexadecimal
 4. Continueu amb la següent lletra anglesa

Com es converteix el caràcter "A" en hexadecimal?

Utilitzeu la taula ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Com es converteix el caràcter '0' en hexadecimal?

Utilitzeu la taula ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII text a hexadecimal, taula de conversió binària


Caràcter ASCII
Hexadecimal Binari
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
CAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
EUA 1F 00011111
Espai 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
> 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Jo 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
' 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
jo 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Convertidor hexadecimal a ASCII ►

 


Vegeu també

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ DE NÚMERO
TAULES RÀPIDES