Símbols matemàtics

Els símbols i signes matemàtics s’utilitzen per descriure nombres, expressions i operacions matemàtiques.

Símbols i definicions matemàtiques

Símbols matemàtics bàsics + - × ÷ = () <>% ...
Símbols d’àlgebra x ≜≈∑∏ e ...
Símbols de geometria ∡∟º || Δ ...
Símbols estadístics P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
Símbols lògics ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
Símbols de teoria de conjunts {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
Símbols de càlcul i anàlisi εiy '∫ d / dx
Símbols numèrics 01234567 ...
Símbols de l’alfabet grec αβγδεζηθ ...
Números romans XIVLCD

 

 

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

SÍMBOLS DE MATÈRIA
TAULES RÀPIDES