Comprovador de codis d'estat HTTP

Obteniu codis de resposta HTTP.

Introduïu l'URL per comprovar:

 

Codi d'estat HTTP:

Capçalera de resposta HTTP:

Codis d'estat HTTP

Codi d’
estat HTTP
Estat HTTP
200 D'acord
201 Creat
202 Acceptat
203 Informació no autoritzada
204 Sense contingut
205 Restableix el contingut
206 Contingut parcial
300 Múltiples opcions
301 Mogut permanentment
302 Trobat
303 Vegeu Altres
304 No modificat
305 Utilitzeu el servidor intermediari
307 Redirecció temporal
400 Sol·licitud incorrecta
401 No autoritzat
403 Prohibit
404 No trobat
405 Mètode no permès
406 No és acceptable
407 Es requereix autenticació de servidor intermediari
408 Temps d'espera esgotat
409 Conflicte
410 Desaparegut
411 Longitud requerida
412 Ha fallat la condició prèvia
413 Entitat de sol · licitud massa gran
414 L'URI de la sol·licitud és massa llarg
415 Tipus de suport no admès
416 L'interval sol·licitat no és viable
417 L'expectativa ha fallat
500 error del servidor intern
501 No implementat
502 Porta d'enllaç incorrecta
503 Servei no disponible
504 Temps d'espera de la passarel·la
505 La versió HTTP no és compatible


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

EINES WEB
TAULES PID