Quina és la mida de la finestra del meu navegador

Mida de la finestra actual del navegador.

La mida de la finestra és

Mida de la finestra exterior:

Mida de la finestra interior:

Coordenades de la pantalla esquerra i superior de la finestra:

Detecció de resolució de pantalla amb Javascript

Podeu obtenir la mida de la finestra exterior amb window.outerWidth i window.outerHeight .

Podeu obtenir la mida de la finestra interior amb window.innerWidth i window.innerHeight .

Amb IE podeu obtenir-lo amb document.body.clientWidth i document.body.clientHeight .

Podeu obtenir la posició de la finestra de la pantalla amb window.screenLeft i window.screenTop .

Per exemple:

<script>
alert(window.outerWidth+' x '+window.outerHeight);
</script>

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

EINES WEB
TAULES RÀPIDES