Jak vypočítat jednoduchý úrokový vzorec

Jednoduchý vzorec pro výpočet úroku.

Jednoduchá úroková částka se rovná částce jistiny vynásobené roční úrokovou sazbou děleno počtem období za rok m, krát počtu období n:

jednoduchá úroková částka = jistina × ( sazba / m ) × n

Příklad

Vypočítejte jednoduchou úrokovou částku jistiny ve výši 5 000 USD, roční úrokovou sazbu 6% a dobu 18 měsíců.

Řešení:

jistina = 5 000 $

sazba = 6%

m = 12 měsíců / rok

n = 18 měsíců

jednoduchá částka úroku = 5 000 $ × (6% / 12měsíců / rok) × 18měsíců

    = 5 000 $ × (0,06 / 12měsíců / rok) × 18měsíců

   = 450 $

 

Jednoduchá úroková kalkulačka ►

 


Viz také

Advertising

FINANČNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY