Odkaz na kotvu HTML

Kód odkazu HTML kotvy. Jak propojit stejnou stránku v HTML.

Odkaz na kotvu na stejné stránce

<a href="#example"/Example headline</a/

Kód vytvoří tento odkaz:

Příklad nadpisu

 

Když stisknete výše uvedený odkaz, prohlížeč přeskočí na nadpis níže s tímto kódem:

<h5/<a id="example"/</a/Example headline</h5/

Příklad nadpisu

Nějaký text ...

Odkaz na ukotvení na jiné stránce

<a href="../html-link.html#generator">HTML link code generator</a>

Kód vytvoří tento odkaz:

Generátor kódu HTML odkazu

Po stisknutí odkazu prohlížeč přejde na část stránky html-link, která má tento kód:

<h2><a id="generator"></a>HTML link code generator</h2>

 

 


Viz také

Advertising

HTML ODKAZY
RYCHLÉ STOLY