Odkaz na obrázek HTML

Jak udělat obrázek odkazem.

Kód odkazu na obrázek HTML

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Nebo lépe použijte styl CSS k určení šířky a výšky.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Kód vytvoří tento odkaz:

Květ

 

Tento kód má následující části:

  • <a> je značka odkazu.
  • Atribut href nastavuje adresu URL, na kterou se má odkazovat.
  • <img> je počáteční značka obrázku.
  • Atribut src nastavuje obrazový soubor.
  • Atribut title nastavuje text popisku obrázku.
  • alt je atribut obrázku alt alt textový atribut.
  • sady atributů stylu s CSS šířku a výšku obrázku.
  • </a> je koncová značka odkazu.

 


Viz také

Advertising

HTML ODKAZY
ID TABULKY