Textový odkaz HTML

Kód textového odkazu HTML.

 

<a href="../html-link.htm"/HTML Link Code</a/

Kód vytvoří tento odkaz:

Kód odkazu HTML

 

Tento kód má následující části:

  • <a/ je značka odkazu.
  • Atribut href nastavuje adresu URL, na kterou se má odkazovat.
  • </a/ je koncová značka odkazu.

 


Viz také

Advertising

HTML ODKAZY
RYCHLÉ STOLY