Fibonacci-numerot ja -järjestys

Fibonacci-sekvenssi on numerosarja, jossa jokainen luku on kahden edellisen luvun summa, lukuun ottamatta kahta ensimmäistä numeroa, jotka ovat 0 ja 1.

Fibonacci-sekvenssikaava

Esimerkiksi:

F 0 = 0

F 1 = 1

F 2 = F 1 + F 0 = 1 + 0 = 1

F 3 = F 2 + F 1 = 1 + 1 = 2

F 4 = F 3 + F 2 = 2 + 1 = 3

F 5 = F 4 + F 3 = 3 + 2 = 5

...

Kultaisen suhdeluvun lähentyminen

Kahden peräkkäisen Fibonacci-luvun suhde lähenee kultaista suhdetta:

\ lim_ {n \ rightarrow \ infty} \ frac {F_n} {F_ {n-1}} = \ varphi

φ on kultainen suhde = (1 + √ 5 ) / 2 ≈ 1,61803399

Fibonacci-sekvenssitaulukko

n F n
0 0
1 1
2 1
3 2
4 3
5 5
6 8
7 13
8 21
9 34
10 55
11 89
12 144
13 233
14 377
15 610
16 987
17 1597
18 2584
19 4181
20 6765

Fibonacci-sekvenssilaskin

TBD

Fibonacci-toiminnon C-koodi

double Fibonacci(unsigned int n)

{

    double f_n =n;

    double f_n1=0.0;

    double f_n2=1.0;

 

    if( n / 1 ) {

        for(int k=2; k<=n; k++) {

            f_n  = f_n1 + f_n2;

            f_n2 = f_n1;

            f_n1 = f_n;

        }

    }

 

    return f_n;

}

 

Advertising

NUMEROT
NOPEAT PÖYTÄT