Odotusarvo

Todennäköisyydessä ja tilastoissa odotus tai odotettu arvo on satunnaismuuttujan painotettu keskiarvo.

Jatkuvan satunnaismuuttujan odotus

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) on jatkuvan satunnaismuuttujan X odotusarvo

x on jatkuvan satunnaismuuttujan X arvo

P ( x ) on todennäköisyystiheysfunktio

Diskreetin satunnaismuuttujan odotus

E (X) = \ summa_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) on jatkuvan satunnaismuuttujan X odotusarvo

x on jatkuvan satunnaismuuttujan X arvo

P ( x ) on X: n todennäköisyysmassafunktio

Odotuksen ominaisuudet

Lineaarisuus

Kun a on vakio ja X, Y ovat satunnaismuuttujia:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Jatkuva

Kun c on vakio:

E ( c ) = c

Tuote

Kun X ja Y ovat riippumattomia satunnaismuuttujia:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

ehdollinen odotus

 


Katso myös

Advertising

TODENNAISUUS JA TILASTOT
NOPEAT PÖYTÄT