કેવી રીતે કેન્ડેલાને લ્યુમેન્સમાં કન્વર્ટ કરવું

કેવી રીતે કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતાને લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં તેજસ્વી પ્રવાહમાં રૂપાંતરિત કરવા.

તમે ગણતરી કરી શકો છો પરંતુ કેન્ડેલાને લ્યુમેનમાં રૂપાંતરિત કરી શકતા નથી, કેમ કે લ્યુમેન્સ અને કેન્ડેલા સમાન જથ્થોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી.

લેમ્ન્સ ગણતરી માટે કેન્ડેલા

સમાન, આઇસોટ્રોપિક લાઇટ સ્રોત માટે, લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં તેજસ્વી પ્રવાહ cand વી કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતા I વી સમાન છે ,

વખત ઘન કોણ Ω steradians માં (SR):

Φ v (lm) = I v (cd) × Ω (sr)

 

ઘન કોણ Ω steradians (SR) માં પાઇ વખત અડધા શંકુ સર્વોચ્ચ કોણ 1 માઇનસ કોટિજ્યા 2 વખત સમાન છે θ ડિગ્રી (°) માં:

Ω (શ્રી) = 2π (1 - કોસ ( θ / 2))

 

તેજસ્વી પ્રવાહ Φ વી વેરવિખેર કરી નાખે છે માં (એલએમ) તેજસ્વી તીવ્રતા સમાન છે હું વી , Candela માં (CD)

ગુણ્યા 2 વખત પાઈ ટાઇમ 1 માઇનસ કોસ્સીન અર્ધ શિર્ષ કોણનો degrees ડિગ્રી (°) માં:

Φ v (lm) = I v (cd) × (2π (1 - કોસ ( θ / 2)))

તો

લ્યુમેન્સ = કેન્ડેલા π (2π (1 - કોસ (ડિગ્રી / 2%)))

અથવા

lm = cd × (2π (1 - કોસ (° / 2)))

ઉદાહરણ

લેમ્ન્સ (એલએમ) માં લ્યુમિનસ ફ્લક્સ Φ વી શોધો જ્યારે કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતા I વી 400 સીડી છે અને શિર્ષક કોણ 60 is છે:

Φ વી (એલએમ) = 400 સીડી × (2π (1 - કોસ (60 ° / 2))) = 336.7 એલએમ

 

લ્યુમેન્સથી કેન્ડેલાની ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

પ્રકાશિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ