લક્સને વtsટ્સમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

લક્સ (એલએક્સ) માં ઇલ્યુમિનેન્સને ઇલેક્ટ્રિક પાવરમાં વોટ્સ (ડબ્લ્યુ) માં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું .

તમે લક્સ, તેજસ્વી અસરકારકતા અને સપાટીના ક્ષેત્રમાંથી વોટની ગણતરી કરી શકો છો. 

લક્સ અને વattટ એકમો વિવિધ જથ્થાને રજૂ કરે છે, જેથી તમે લક્સને વtsટ્સમાં કન્વર્ટ કરી શકતા નથી.

વ Luxક્સ ગણતરી સૂત્ર લક્સ

ચોરસ ફુટના ક્ષેત્ર સાથે વ Luxક્સની ગણતરીમાં લક્સ

તેજસ્વી પ્રવાહ Φ વી વેરવિખેર કરી નાખે છે માં (એલએમ) 0.09290304 વખત illuminance સમાન છે વી લક્સ (LX) માં વખત સપાટી વિસ્તાર એક ચોરસ ફૂટમાં (ફૂટમાં 2 ):

Φ વી (એલએમ) = 0,09290304 × વી (LX) × એક (ફૂટમાં 2 )

 

વોટ (W) પાવર પી તેજસ્વી પ્રવાહ બરાબર છે Φ વી વેરવિખેર કરી નાખે છે માં (એલએમ), તેજસ્વી અસરકારકતા દ્વારા વિભાજિત η વીજળિક શક્તિના માપનો એકમ (એલએમ / ડબલ્યુ) દીઠ વેરવિખેર કરી નાખે છે માં:

પી (ડબલ્યુ) = Φ વી (એલએમ) / η (એલએમ / ડબલ્યુ)

 

તેથી વોટ (W) પાવર પી 0,09290304 વખત સમાન illuminance છે વી લક્સ માં (LX) વખત સપાટી વિસ્તાર એક ચોરસ ફૂટમાં (ફૂટમાં 2 ), તેજસ્વી અસરકારકતા દ્વારા વિભાજિત η વીજળિક શક્તિના માપનો એકમ દીઠ વેરવિખેર કરી નાખે છે માં (એલએમ / ડબલ્યુ):

પી (ડબલ્યુ) = 0.09290304 × વી (એલએક્સ) × (ફીટ 2 ) / η (એલએમ / ડબલ્યુ)

તો

વોટ = 0.09290304 × લક્સ × (ચોરસ ફુટ) / (દીઠ લ્યુમ્સ )

અથવા

ડબલ્યુ = 0.09290304 × એલએક્સ × ફૂટ 2 / (એલએમ / ડબલ્યુ)

ઉદાહરણ

50 લક્સ, પ્રકાશ દીઠ 15 વોટ દીઠ લ્યુમેન અને 200 ચોરસ ફુટ સપાટીવાળા વીજળીનો વપરાશ શું છે?

પી = 0.09290304 × 50 LX × 200 ફૂટ 2 /15 એલએમ / W = 61,94 ડબલ્યુ

ચોરસ મીટરના ક્ષેત્રફળ સાથે લક્સ ટુ વtsટ્સની ગણતરી

લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં તેજસ્વી પ્રવાહ Φ વી ચોરસ મીટર (મી. 2 ) માં સપાટી વિસ્તાર માં લક્સ (એલએક્સ) વખત ઇલ્યુમિનેન્સ વી ની બરાબર છે :

Φ વી (એલએમ) = વી (LX) × એક (એમ 2 )

 

વોટ (W) પાવર પી તેજસ્વી પ્રવાહ બરાબર છે Φ વી વેરવિખેર કરી નાખે છે માં (એલએમ), તેજસ્વી અસરકારકતા દ્વારા વિભાજિત η વીજળિક શક્તિના માપનો એકમ (એલએમ / ડબલ્યુ) દીઠ વેરવિખેર કરી નાખે છે માં:

પી (ડબલ્યુ) = Φ વી (એલએમ) / η (એલએમ / ડબલ્યુ)

 

તેથી વોટ (W) પાવર પી illuminance સમાન છે વી લક્સ માં (LX) વખત સપાટી વિસ્તાર એક ચોરસ મીટર (મીટર 2 ), તેજસ્વી અસરકારકતા દ્વારા વિભાજિત η વીજળિક શક્તિના માપનો એકમ (એલએમ / ડબલ્યુ) દીઠ વેરવિખેર કરી નાખે છે માં:

પી (ડબલ્યુ) = વી (એલએક્સ) × (એમ 2 ) / η (એલએમ / ડબલ્યુ)

તો

વtsટ્સ = લક્સ × (ચોરસ મીટર) / (દીઠ લ્યુમ્સ)

અથવા

ડબલ્યુ = એલએક્સ × એમ 2 / (એલએમ / ડબલ્યુ)

ઉદાહરણ

50 લક્સ, પ્રકાશ દીઠ 15 વોટ દીઠ લ્યુમેન અને 18 ચોરસ મીટરના ક્ષેત્રફળની વીજળી સાથેનો વીજ વપરાશ શું છે?

પી = 50 LX × 18 મીટર 2 /15 એલએમ / W = 60W

તેજસ્વી અસરકારકતા ટેબલ

પ્રકાશ પ્રકાર લાક્ષણિક
તેજસ્વી અસરકારકતા
(લ્યુમેન્સ / વોટ)
ટંગસ્ટન અગ્નિથી પ્રકાશિત લાઇટ બલ્બ 12.5-17.5 લિમી / ડબલ્યુ
હેલોજન દીવો 16-24 એલએમ / ડબલ્યુ
ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ 45-75 એલએમ / ડબલ્યુ
એલઇડી લેમ્પ 80-100 એલએમ / ડબલ્યુ
મેટલ હાયલાઇડ લેમ્પ 75-100 એલએમ / ડબલ્યુ
ઉચ્ચ દબાણવાળા સોડિયમ વરાળનો દીવો 85-150 એલએમ / ડબલ્યુ
નીચા દબાણવાળા સોડિયમ વરાળનો દીવો 100-200 એલએમ / ડબલ્યુ
બુધ વરાળનો દીવો 35-65 એલએમ / ડબલ્યુ

 

વોટ્સ ટુ લક્સ ગણતરી ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

પ્રકાશિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ