લ્યુમેન્સને કેન્ડેલામાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું

લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં લ્યુમિનસ ફ્લક્સને કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતામાં કેવી રીતે બદલવી.

તમે ગણતરી કરી શકો છો પરંતુ લ્યુમેન્સને કેન્ડેલામાં રૂપાંતરિત કરી શકતા નથી, કેમ કે મીણબત્તી અને લ્યુમેન્સ સમાન જથ્થો રજૂ કરતા નથી.

લેમ્મેન્સથી કેન્ડેલાની ગણતરી

સમાન, આઇસોટ્રોપિક લાઇટ સ્રોત માટે, કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતા I વી લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં તેજસ્વી પ્રવાહ to વી બરાબર છે ,

ઘન કોણ દ્વારા વિભાજિત Ω steradians માં (SR):

આઈ વી (સીડી) = Φ વી (એલએમ) / Ω (એસઆર)

 

ઘન કોણ Ω steradians (SR) માં પાઇ વખત અડધા સર્વોચ્ચ કોણ 1 માઇનસ કોટિજ્યા 2 વખત સમાન છે θ ડિગ્રી (°) માં:

Ω (શ્રી) = 2π (1 - કોસ ( θ / 2))

 

કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતા I વી લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં તેજસ્વી પ્રવાહ to વી બરાબર છે ,

અડધા સર્વોચ્ચ કોણ 2 વખત પાઇ વખત દ્વારા વિભાજિત 1 માઇનસ કોટિજ્યા θ ડિગ્રી (°) માં:

હું વી (સીડી) = Φ વી (એલએમ) / (2π (1 - કોસ ( θ / 2)))

તો

કેન્ડેલા = લ્યુમેન્સ / (2π (1 - કોસ (ડિગ્રી / 2%)))

અથવા

સીડી = એલએમ / (2π (1 - કોસ (° / 2)))

ઉદાહરણ

લ્યુમેન્સ (એલએમ) માં લ્યુમિનસ ફ્લ Φ ક્સ Φ વી 3377 એલએમ છે અને શિર્ષક એંગલ °૦ is છે જ્યારે કેન્ડેલા (સીડી) માં તેજસ્વી તીવ્રતા I વી શોધો.

આઇ વી (સીડી) = 337 એલએમ / (2π (1 - કોસ (60 ° / 2))) = 400.3 સીડી

 

લેમ્ન્સ ગણતરી માટે કેન્ડેલા ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

પ્રકાશિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ