סמל לב ASCII

קוד ASCII לסמל לב (♥).

קוד ASCII אינו כולל סמל לב.

קוד ALT

אתה יכול להקליד אותו עם ALT + 3 בלוח המקשים המספרי: ♥

יוניקוד

Unicode הוא הרחבה של קוד ASCII ויש לו 5 סמלי לב:

סמלי לב יוניקוד

סֵמֶל יוניקוד
רצף בריחה

קוד HTML
U + 2665 \ u2665 & # 9829;
U + 2764 \ u2764 & # 10084;
U + 2765 \ u2765 & # 10085;
U + 2766 \ u2766 & # 10086;
U + 2767 \ u2767 & # 10087;

 

 


ראה גם

Advertising

 

 

קודי ASCII
שולחנות מהירים