קונבולוציה

קונבולציה היא פונקציית המתאם של f (τ) עם הפונקציה ההפוכה g (t-τ).

מפעיל הפיתול הוא סמל הכוכבית * .

התמוטטות מתמשכת

הפיתול של f (t) ו- g (t) שווה לאינטגרל של f (τ) כפול f (t-τ):

f (t) * g (t) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} f (\ tau) g (t- \ tau) d \ tau

התכווצות דיסקרטית

פיתול של שתי פונקציות נפרדות מוגדר כ:

f (n) * g (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} f (k) \: g (nk)

פיתול דיסקרטי דו ממדי

קונבולוציה דיסקרטית דו מימדית משמשת בדרך כלל לעיבוד תמונה.

f (n, m) * g (n, m) = \ sum_ {j = - \ infty} ^ {\ infty} \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} f (j, k) \: g (nj, mk)

סינון יישום עם קונבולוציה

אנו יכולים לסנן את אות הקלט הנפרד x (n) על ידי פיתול עם תגובת הדחף h (n) כדי לקבל את אות הפלט y (n).

y ( n ) = x ( n ) * h ( n )

משפט קונבולציה

טרנספורמציית הפורייה מכפלת שתי פונקציות שווה להתמוטטות טרנספורמציות פורייה של כל פונקציה:

ℱ { f  ⋅ g } = ℱ { f } * ℱ { g }

טרנספורמציית פורייה של קונבולוציה של 2 פונקציות שווה להכפלת טרנספורמציות פורייה של כל פונקציה:

ℱ { f  * g } = ℱ { f } ⋅ ℱ { g }

 
משפט קונבולציה לשינוי פורייה רציף

ℱ { f ( t ) ⋅ g ( t )} = ℱ { f ( t )} * ℱ { g ( t )} = F ( ω ) * G ( ω )

ℱ { f ( t ) * g ( t )} = ℱ { f ( t )} ⋅ ℱ { g ( t )} = F ( ω ) ⋅ G ( ω )

משפט קונבולציה לשינוי פורייה נפרד

ℱ { f ( n ) ⋅ g ( n )} = ℱ { f ( n )} * ℱ { g ( n )} = F ( k ) * G ( k )

ℱ { f ( n ) * g ( n )} = ℱ { f ( n )} ⋅ ℱ { g ( n )} = F ( k ) ⋅ G ( k )

משפט קונבולציה לשינוי לפלס

ℒ { f ( t ) * g ( t )} = ℒ { f ( t )} ⋅ ℒ { g ( t )} = F ( s ) ⋅ G ( s )

 


ראה גם

Advertising

חֶשְׁבּוֹן
שולחנות מהירים