מחשבון קונבולציה

הזן את רצף הנתונים הראשון:
הזן רצף נתונים שני:
רצף נתוני התוצאות:

חישוב קונבולציה

הרצף y (n) שווה להתמזגות הרצפים x (n) ו- h (n):

y (n) = x (n) * h (n) = \ sum_ {k = - \ infty} ^ {\ infty} x (k) h (nk)

עבור רצפים סופיים x (n) עם ערכי M ו- h (n) עם ערכי N:

y (n) = \ sum_ {k = 0} ^ {N} x (n + k) h (N-1-k)

 עבור n = 0 .. M + N -2

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים