Elektroničke komponente

Elektroničke komponente dijelovi su električnih i elektroničkih sklopova. Svaka komponenta ima tipičnu funkcionalnost sukladno svojim operativnim karakteristikama.

Tablica električnih i elektroničkih komponenata

Komponentna slika Simbol komponente Naziv komponente
Žica

Preklopni prekidač

Tasterska sklopka
  Relej
  Džemper
  Dip prekidač
Otpornik
  Promjenjivi otpornik / Reostat
  Potenciometar

Kondenzator

Promjenjivi kondenzator

Elektrolitički kondenzator

Induktor

Baterija
  Voltmetar

Svjetiljka / žarulja

Dioda

BJT tranzistor

MOS tranzistor
  Optički sprežnik / optički izolator

Električni motor

 

Transformator
  Operacijsko pojačalo / 741
  Kristalni oscilator
Osigurač
Zujalica
  Zvučnik

Mikrofon
  Antena / antena

Pasivne komponente

Pasivne komponente ne trebaju dodatni izvor napajanja za rad i ne mogu imati pojačanje.

Pasivne komponente uključuju: žice, prekidači, otpornici, kondenzatori, prigušnice, svjetiljke, ...

Aktivne komponente

Aktivne komponente trebaju dodatni izvor napajanja za rad i mogu imati pojačanje.

Aktivne komponente uključuju: tranzistore, releje, izvore napajanja, pojačala, ...

 


Vidi također:

Advertising

ELEKTRONIČKE KOMPONENTE
BRZE TABLICE