DIP prekidač

Definicija DIP prekidača

DIP prekidač je električna komponenta koja se koristi za odspajanje ili spajanje žica u električnom krugu.

DIP prekidač znači Dual Inline paket.

DIP prekidač se uglavnom koristi u pločicama za trajnu konfiguraciju i postavke sklopa poput kratkospojnika ili lemnog mosta .

Postavke DIP prekidača

DIP prekidač obično ima 4 ili 8 mini prekidača koji zajedno postavljaju binarnu riječ od 4 ili 8 bita.

Simbol DIP prekidača

Simbol sheme sklopa DIP prekidača je:

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRONIČKE KOMPONENTE
BRZE TABLICE