Lemni most

Lemni most je na PCB vodiču s dva ili više odvojenih dijelova koji djeluje kao trajni prekidač.

Kako biste prilepili most, trebali biste lemiti između dva dijela mosta.

Da biste odspojili most za lemljenje, uklonite most za lemljenje tako da ga odlemite.

Most za lemljenje koristi se za trajnu konfiguraciju kruga.

Za istu funkciju možete koristiti kratkospojnik ili DIP prekidač . Most za lemljenje jeftiniji je, ali manje lak za upotrebu od kratkospojnika ili DIP prekidača.

 

Simbol lemljenog mosta

Simbol sheme spoja mosta za lemljenje je:

 

 

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRONIČKE KOMPONENTE
BRZE TABLICE