Simboli otpornika

Simboli otpornika na dijagramu električnog i elektroničkog kruga - otpornik, potenciometar, promjenjivi otpornik.

Tablica simbola otpornika

simbol otpora Otpornik (IEEE) Otpornik smanjuje strujni tok.
simbol otpora Otpornik (IEC)
simbol potenciomera Potenciometar (IEEE) Podesivi otpornik - ima 3 stezaljke.
simbol potenciometra Potenciometar (IEC)
simbol promjenjivog otpora Promjenjivi otpornik / reostat (IEEE) Podesivi otpornik - ima 2 stezaljke.
simbol promjenjivog otpora Promjenjivi otpornik / reostat (IEC)
Trimer otpornik Unaprijed postavljeni otpornik
Termistor Termički otpornik - promjena otpora pri promjeni temperature
Fotootpornik / Otpor ovisan o svjetlu (LDR) Fotootpornik - promjena otpora promjenom intenziteta svjetlosti

 

Simboli kondenzatora ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI SIMBOLI
BRZE TABLICE