Simboli elektroničkog prekidača

Simboli električnih i elektroničkih sklopki na shematskom dijagramu - preklopna sklopka, preklopna sklopka, DIP prekidač, relej, kratkospojnik, lemni most.

 

Simbol Ime Opis
Simbol prekidača SPST SPST preklopni prekidač Isključuje struju kada je otvorena
Simbol SPDT prekidača SPDT preklopni prekidač Bira između dvije veze
simbol tipke Prekidač tipke (NO) Trenutni prekidač - normalno otvoren
simbol tipke Prekidač tipkala (NC) Trenutni prekidač - normalno zatvoren
simbol prekidača dip DIP prekidač DIP prekidač koristi se za ugrađenu konfiguraciju
simbol releja spst SPST relej Relej otvorite / zatvorite vezu elektromagnetom
spdt relejni simbol SPDT relej
simbol skakača Džemper Zatvorite vezu umetanjem kratkospojnika na igle.
simbol lemljenog mosta Lemni most Lemite za zatvaranje veze

 

Simboli uzemljenja ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNI SIMBOLI
BRZE TABLICE