Farad (Ž)

Farad je jedinica kapacitivnosti. Ime je dobio po Michaelu Faradayu.

Farad mjeri koliko se električnog naboja nakuplja na kondenzatoru.

1 farad je kapacitivnost kondenzatora koji ima naboj od 1 kulona kada se primijeni pad napona od 1 volta .

1F = 1C / 1V

Tablica vrijednosti kapacitivnosti u Faradu

Ime simbol pretvorba primjer
pikofarad pF 1pF = 10 -12 F C = 10pF
nanofarad nF 1nF = 10 -9 F C = 10nF
mikrofarad μF 1μF = 10 -6 F C = 10μF
milifarad mF 1mF = 10 -3 F C = 10mF
farad F   C = 10F
kilofarad kF 1kF = 10 3 F C = 10 kF
megafarad MF 1MF = 10 6 F C = 10MF

Konverzija Picofarad (pF) u Farad (F)

Kapacitet C u faradu (F) jednak je kapacitetu C u pikofaradu (pF) puta 10 -12 :

C (F) = C (pF) × 10 -12

Primjer - pretvorite 30pF u farad:

C (F) = 30 pF × 10 -12 = 30 × 10 -12 F

Pretvorba Nanofarad (nF) u Farad (F)

Kapacitet C u faradu (F) jednak je kapacitetu C u nanofaradu (nF) puta 10 -9 :

C (F) = C (nF) × 10 -9

Primjer - pretvorite 5nF u farad:

C (F) = 5 nF × 10 -9 = 5 × 10 -9 F

Pretvorba mikrofarada (μF) u Farad (F)

Kapacitet C u faradu (F) jednak je kapacitetu C u mikrofaradu (μF) puta 10 -6 :

C (F) = C (μF) × 10 -6

Primjer - pretvorite 30μF u farad:

C (F) = 30 μF × 10 -6 = 30 × 10 -6 F = 0,00003 F

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE JEDINICE
BRZE TABLICE