Što je kilovat-sat (kWh)?

Definicija kilovat-sata

Kilovatsat je energetska jedinica (simbol kWh ili kW⋅h).

Jedan kilovat-sat definiran je kao energija potrošena od potrošnje energije od 1kW tijekom 1 sata:

1 kWh = 1kW ⋅ 1h

Jedan kilovat-sat jednak je 3,6⋅10 6 džula:

1 kWh = 3,6⋅10 6 J

Energija E u kilovat-satu (kWh) jednaka je snazi ​​P u kilovatima (kW), pomnoženo s vremenom t u satima (h).

E (kWh) = P (kW)t (h)

Primjer kilovat-sata

Na primjer, koja se energija troši pri trošenju 2kW tijekom 3 sata?

Riješenje:

E (kWh) = 2kW ⋅ 3h = 6kWh

pretvorba kWh u Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ

1kWh = 1000Wh = 0,001MWh

1kWh = 3412,14163312794 BTU IT = 3,41214163312794 kBTU IT

1kWh = 3,6⋅10 6 J = 3600kJ = 3,6MJ = 0,0036GJ

kWh u Wh, MWh, BTU, kBTU, J, kJ, MJ, GJ kalkulator pretvorbe

Pretvori kilovat-sat u vat-sat, megavat-sat, BTU, kiloBTU, džula, kilodžula, megadžula, gigadžula,

Unesite energiju u jedan od tekstualnih okvira i pritisnite gumb Pretvori :

           
  Unesite vat-sat: Wh  
  Unesite kilovat-sat: kWh  
  Unesite megavat-sat: MWh  
  Unesite BTU: BTU IT  
  Unesite kiloBTU: kBTU IT  
  Unesite džula: J  
  Unesite kilodžule: kJ  
  Unesite megajoule: MJ  
  Unesite gigajoule: GJ  
         
           

kWh u BTU, tablica pretvorbe Joulea

Kilovatsat

(kWh)

BTU IT Joule (J)
0,1 kWh 341,2142 BTU 3,6⋅10 5 J
1 kWh 3412.1416 BTU 3,6⋅10 6 J
10 kWh 34121.4163 BTU 3,6⋅10 7 J
100 kWh 341214.1633 BTU 3,6⋅10 8 J
1000 kWh 3412141.6331 BTU 3,6⋅10 9 J
10000 kWh 34121416.3313 BTU 3,6⋅10 10 J

metar kWh

kWh brojilo je električno brojilo koje mjeri količinu električne energije u kWh koja je potrošena u kući. Mjerač kWh ima prikaz brojača koji broji jedinice kilovat-sata (kWh). Potrošnja energije izračunava se izračunavanjem razlike očitanja brojača u navedenom razdoblju.

Trošak računa za električnu energiju

Trošak računa za električnu energiju izračunava se množenjem broja kWh koji su potrošeni s troškom od 1kWh.

Na primjer, trošak računa za električnu energiju za potrošnju od 900kWh mjesečno uz cijenu od 10 centi za 1kWh je

900kWh x 10 ¢ = 9000 ¢ = 90 $.

Koliko kilovat-sati koristi kuća?

Potrošnja energije kuće kreće se u rasponu od 150kWh..1500kWh mjesečno ili 5kWh..50kWh dnevno.

Ovisi o vremenu koje utječe na zahtjeve za grijanjem ili klimatizacijom i broju ljudi koji žive u kući.

 

Kilovat (kW) ►

 


Vidi također

Advertising

ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE JEDINICE
BRZE TABLICE