Slova i simboli grčke abecede

Slova grčke abecede koriste se kao simboli matematike i znanosti.

Popis grčke abecede

Veliko slovo Malo slovo Ime grčkog slova Engleski ekvivalent Izgovaranje imena slova
Α α Alfa a volume_up
Β β Beta b volume_up
Γ γ Gama g volume_up
Δ δ Delta d volume_up
Ε ε Epsilon e volume_up
Ζ ζ Zeta z volume_up
Η η Eta h volume_up
Θ θ Theta th volume_up
Ι ι Jota i volume_up
Κ κ Kappa k volume_up
Λ λ Lambda l volume_up
Μ μ Mu m volume_up
Ν ν Nu n volume_up
Ξ ξ Xi x volume_up
Ο ο Omikron o volume_up
Π π Pi p volume_up
Ρ ρ Rho r volume_up
Σ σ, ς * Sigma s volume_up
Τ τ Tau t volume_up
Υ υ Upsilon u volume_up
Φ φ Phi ph volume_up
Χ χ Chi ch volume_up
Ψ ψ Psi ps volume_up
Ω ω Omega o volume_up

* drugo malo slovo sigma koristi se u konačnom položaju riječi

Porijeklo iz grčke abecede

Egipatski hijeroglifi (3500. pr. Kr.)
dolje
Protosinajska abeceda (1800. pr. Kr.)
dolje
Fenička abeceda (1200. pne.)
dolje
Grčka abeceda (800. pne.)

 


Vidi također

MATEMATIČKI SIMBOLI
BRZE TABLICE