Algebra szimbólumok

Matematikai algebra szimbólumok és jelek listája.

Algebra matematikai szimbólumok táblázat

Szimbólum Szimbólum neve Jelentés / meghatározás Példa
x x változó ismeretlen értéket találni amikor 2 x = 4, akkor x = 2
= egyenlőségjel egyenlőség 5 = 2 + 3
5 egyenlő 2 + 3
nem egyenlőségjel egyenlőtlenség 5 ≠ 4
5 nem egyenlő 4-vel
egyenértékűség megegyező  
definíció szerint egyenlő definíció szerint egyenlő  
: = definíció szerint egyenlő definíció szerint egyenlő  
~ megközelítőleg egyenlő gyenge közelítés 11 ~ 10
megközelítőleg egyenlő közelítés bűn (0,01) ≈ 0,01
arányos arányos yx, amikor y = kx, k állandó
végtelen szimbólum végtelen szimbólum  
sokkal kevesebb, mint sokkal kevesebb, mint 1 ≪ 1000000
sokkal nagyobb, mint sokkal nagyobb, mint 1000000 ≫ 1
() zárójelben először számítsa ki a belső kifejezést 2 * (3 + 5) = 16
[] zárójelek először számítsa ki a belső kifejezést [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} kapcsos zárójel meg  
x padlózárak a számot egész számra kerekíti ⌊4.3⌋ = 4
x mennyezeti konzolok a számot egész számra kerekíti ⌈4.3⌉ = 5
x ! felkiáltójel faktoriális 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | függőleges rudak abszolút érték | -5 | = 5
f ( x ) x függvénye az x értékeit feltérképezi f (x) értékre f ( x ) = 3 x +5
( fg ) funkcióösszetétel

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) nyitott intervallum ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] zárt intervallum [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta változás / különbség t = t 1 - t 0
diszkrimináns Δ = b 2 - 4 ac  
szigma összegzés - az összes érték összege a sorozat tartományában x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ szigma kettős összegzés dupla összeg x
főváros pi termék - a sorozatok összes értékének szorzata x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e konstans / Euler száma e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Euler-Mascheroni állandó γ = 0,5772156649 ...  
φ aranymetszés aranyarány állandó  
π pi állandó π = 3.141592654 ...

a kör kerületének és átmérőjének aránya

c = πd = 2⋅ πr

Lineáris algebra szimbólumok

Szimbólum Szimbólum neve Jelentés / meghatározás Példa
· pont skaláris szorzat a · b
× kereszt vektor termék a × b
AB tenzor termék az A és B tenzor szorzata AB
\ langle x, y \ rangle belső termék    
[] zárójelek számmátrix  
() zárójelben számmátrix  
| A | döntő az A mátrix meghatározója  
det ( A ) döntő az A mátrix meghatározója  
|| x || kettős függőleges rúd norma  
A T átültetni mátrix átültetni ( A T ) ij = ( A ) ji
A Remete mátrix mátrix konjugátum transzponálja ( A ) ij = ( A ) ji
A * Remete mátrix mátrix konjugátum transzponálja ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 inverz mátrix AA -1 = I  
rang ( A ) mátrix rang A mátrix rangja rang ( A ) = 3
halvány ( U ) dimenzió az A mátrix dimenziója homályos ( U ) = 3

 

Statisztikai szimbólumok ►

 


Lásd még

Advertising

MATH SZIMBÓLUMOK
GYORS TÁBLÁZATOK