Statisztikai szimbólumok

Valószínűségi és statisztikai szimbólumok táblázat és meghatározások.

Valószínűségi és statisztikai szimbólumok táblázat

Szimbólum Szimbólum neve Jelentés / meghatározás Példa
P ( A ) valószínűségi függvény az A esemény valószínűsége P ( A ) = 0,5
P ( AB ) az események kereszteződésének valószínűsége az A és B esemény valószínűsége P ( AB ) = 0,5
P ( AB ) események valószínűsége unió az A vagy B esemény valószínűsége P ( AB ) = 0,5
P ( A | B ) feltételes valószínűségi függvény az esemény valószínűsége Az adott B esemény bekövetkezett P ( A | B ) = 0,3
f ( x ) valószínűségi sűrűségfüggvény (pdf) P ( axb ) = ∫ f ( x ) dx  
F ( x ) kumulatív eloszlásfüggvény (cdf) F ( x ) = P ( Xx )  
μ a népesség jelentése a népességértékek átlaga μ = 10
E ( X ) várakozási érték az X véletlen változó várható értéke E ( X ) = 10
E ( X | Y ) feltételes elvárás az X véletlen változó várható értéke Y-nak adott E ( X | Y = 2 ) = 5
var ( X ) variancia az X véletlen változó varianciája var ( X ) = 4
σ 2 variancia a népességértékek szórása σ 2 = 4
std ( X ) szórás az X véletlen változó szórása std ( X ) = 2
σ X szórás az X véletlen változó szórása σ X = 2
medián szimbólum középső x véletlen változó középértéke példa
cov ( X , Y ) kovariancia az X és Y véletlen változók kovarianciája cov ( X, Y ) = 4
korr ( X , Y ) korreláció az X és Y véletlen változók korrelációja korr ( X, Y ) = 0,6
ρ X , Y korreláció az X és Y véletlen változók korrelációja ρ X , Y = 0,6
összegzés összegzés - az összes érték összege a sorozat tartományában példa
∑∑ kettős összegzés kettős összegzés példa
Mo mód a populációban leggyakrabban előforduló érték  
MR középkategóriás MR = ( x max + x perc ) / 2  
Md minta medián a lakosság fele ezen érték alatt van  
1. kérdés alsó / első kvartilis A lakosság 25% -a alatta van ennek az értéknek  
2. kérdés medián / második kvartilis A populáció 50% -a ez alatt az érték alatt van = a minták mediánja  
3. kérdés felső / harmadik kvartilis A lakosság 75% -a nem éri el ezt az értéket  
x minta átlag átlag / számtani átlag x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333
s 2 minta variancia populációs minták varianciabecslője s 2 = 4
s minta szórása populációs minták szórásbecslője s = 2
z x standard pontszám z x = ( x - x ) / s x  
X ~ X eloszlása az X véletlen változó eloszlása X ~ N (0,3)
N ( μ , σ 2 ) normális eloszlás gaussian eloszlás X ~ N (0,3)
U ( a , b ) egyenletes eloszlás azonos valószínűség az a, b tartományban  X ~ U (0,3)
exp (λ) exponenciális eloszlás f ( x ) = -E - λx , X ≥0  
gamma ( c , λ) gamma eloszlás f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0  
χ 2 ( k ) chi-négyzet eloszlás f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2))  
F ( k 1 , k 2 ) F eloszlás    
Doboz ( n , p ) binomiális eloszlás f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk  
Poisson (λ) Poisson-eloszlás f ( k ) = λ k e - λ / k !  
Geom ( p ) geometriai eloszlás f ( k ) = p (1 -p ) k  
HG ( N , K , n ) hiper-geometriai eloszlás    
Bern ( p ) Bernoulli terjesztés    

Kombinatorika szimbólumok

Szimbólum Szimbólum neve Jelentés / meghatározás Példa
n ! faktoriális n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
n P k permutáció _ {n} P_ {k} = \ frac {n!} {(nk)!} 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60
n C k

 

kombináció

kombináció _ {n} C_ {k} = \ binom {n} {k} = \ frac {n!} {k! (nk)!} 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10

 

Szimbólumok beállítása ►

 


Lásd még

Advertising

MATH SZIMBÓLUMOK
GYORS TÁBLÁZATOK